Hàm Yên họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công trình, dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 8-1, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Tiểu dự án 3 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1); tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; kế hoạch đầu tư công, các chương trình MTQG năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp

Thực hiện Tiểu dự án 3 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đến ngày 05/01, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xã, thị trấn có đường cao tốc đi qua thực hiện việc chi trả tiền bồi thường với số tiền trên 232 tỷ đồng. Trong đó: Tuyến chính (đầu đi): trên 191 tỷ đồng.

Đối với  Các khu dân cư phục vụ cao tốc, đã phê duyệt trình phương án bồi thường 19/19 khu, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 17/19 khu, 291/330 hộ đã nhận tiền, tổng số tiền trên 42 tỷ đồng. Cơ bản hoàn thành xây dựng kế hoạch di chuyển mộ trong quý IV năm 2023, và tháng 1 năm 2024, tính đến ngày 07/01 các hộ đã đăng ký di dời tổng số 333 mộ, đã di dời 329/333 mộ, đạt tỷ lệ di dời 97,9%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn huyện Hàm Yên, kết quả giải ngân đến ngày 5/01, đạt 85% kế hoạch, trong đó: vốn tỉnh quyết định đầu tư và vốn di dân tái định cư đạt 29% kế hoạch, vốn huyện quản lý đạt 68% kế hoạch, vốn CT MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 70%, kế hoạch, vốn CT MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đạt 94% so với kế hoạch… Hiện huyện đang thực hiện phân bổ vốn năm 2024...

Tại cuộc họp các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đã nêu ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn liên quan đến tổ chức thực hiện, đồng thời nêu ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan chuyên môn trong thực hiện các công trình, dự án trong thời gian qua, đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp, tập trung phân công cán bộ phấn đấu thực hiện để hoàn thành các phần việc đã được giao theo kế hoạch, các xã tiếp tục tuyên truyền các hộ phải di chuyển mồ, mả hoàn thành theo kế hoạch.

Đề nghị các Công ty lâm nghiệp đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện, chủ động phối hợp tổ chức thu thập sao lục hồ sơ liên quan đến diện tích đất của Công ty đang quản lý, sử dụng sao lục đầy đủ các hợp đồng liên doanh của các hộ với công ty, minh xác làm rõ diện tích đất...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến kết luận cuộc họp.

Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; kế hoạch đầu tư công, các chương trình MTQG năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đề nghị các phòng ban liên quan, cơ quan được giao, các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai thi công các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thời gian, hoàn thành đúng theo theo kế hoạch đã đề ra, giải ngân hết khối lượng đã thực hiện xong trong năm 2023, thực hiện hoàn trả hết khối lượng nợ tạm ứng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đăng ký tiến độ giải ngân vốn đầu tư, vốn sự nghiệp năm 2024, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm để hoàn thành theo kế hoạch đề ra./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục