Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Sáng ngày 21/11, tại Trung tâm Chính trị, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện. Các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau hơn hai năm thực hiện Đề án, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nổi bật là: sinh hoạt chi bộ đã trở thành nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; sinh hoạt chi bộ chuyên đề được tăng cường, việc đánh giá sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; kết nạp đảng viên đạt kế hoạch hằng năm; trình độ, năng lực của cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở ngày càng cao; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ bảo đảm đúng quy định; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát được chú trọng, hiệu quả; thường xuyên sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đàng phù hợp.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 03 như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Công tác tuyên truyền mô hình hay cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng còn chung chung. Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án có thời điểm chưa kịp thời thời, còn hạn chế. Khó khăn trong việc thực hiện một số chỉ tiêu của Đề án 03 như sinh hoạt chuyên đề chưa nền nếp, khó khăn về nguồn kết nạp đảng viên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt tại cơ sở còn hạn chế, giải pháp nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà, yêu cầu các cấp, các ngành khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới, các Kế hoạch của cấp ủy, Đề án số 03  ngày 12/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, Đề án số 16 ngày 03/01/2020 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 19 ngày 29/8/2023 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong tình hình mới. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ xuống cùng Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và ý thức, trách nhiệm của từng đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ. 

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt mẫu, sinh hoạt chéo giữa các chi bộ để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề bảo đảm quy định; lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện của chi bộ. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ. Lựa chọn, giới thiệu những đồng chí đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp công tác tốt, có uy tín, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để bầu làm bí thư chi bộ, đồng thời làm trưởng thôn, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận; thay thế Bí thư chi bộ yếu kém.

Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là ở những chi bộ còn nguồn, chi bộ có ít đảng viên, chi bộ từ 3 năm trở lên không kết nạp được đảng viên; đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, giáo viên, học sinh, công nhân trong các doanh nghiệp.

Quan tâm phát triển đảng viên trong các chi đoàn, chi hội, nhất là chỉ tiêu trưởng các chi đoàn, chi hội là đảng viên theo Đề án số 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên, gắn với giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ. Quản lý chặt chẽ đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội… Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên. 

Các chi bộ trực thuộc rà soát quy chế làm việc theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quản lý chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, chỉ tiêu cụ thể, tránh nể nang; thực hiện tốt chủ trương giao việc đột phá, đổi mới; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí cấp ủy viên cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan cấp huyện thực hiện nghiêm quy định về dự sinh hoạt với chi bộ tại cơ sở được phân công phụ trách, theo dõi; nắm bắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Đề án số 03 tại cơ sở; đề xuất giải pháp để thực hiện nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định và có chất lượng, hiệu quả Đề án.

Huyện ủy Hàm Yên thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Huyện ủy, các Phó Bí thư Huyện ủy.

Cũng trong sáng ngày 21/11, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị đã tập trung thảo luận giới thiệu nhân sự bầu bổ sung quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Huyện ủy, các Phó Bí thư Huyện ủy./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục