Hàm yên triển khai nhiệm vụ năm học mới

Để năm học 2010 - 2011 đạt kết quả cao, trong những ngày đầu tháng 9, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Yên đã và đang khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học mới.

 

Năm học này được xác định là: Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác chỉ đạo huyện Hàm Yên đã tổ chức quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về nhiệm vụ giáo dục trong tình hiện nay.

 

Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã huy động hàng nghìn ngày công tu sửa phòng học, tổ chức lao động vệ sinh đảm bảo các điều kiện cho năm học mới. Đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã có đủ số phòng học cho tổ chức học 2 ca, làm mới 32 nhà vệ sinh cho các trường học.

 

Năm học 2010 - 2011, huyện Hàm Yên triển khai việc thực hiện lồng ghép các nội dung cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy một số môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá ở các cấp học. Đồng thời, Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo được gắn với các quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngành giáo dục theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyên môn, ngành giáo dục còn tập trung đổi mới quản lý giáo dục, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục nhằm đạt hiệu quả cao trong năm học 2010 – 2011.

PV

Tin cùng chuyên mục