Hội nghị Giao ban khối Đảng, Đoàn thể và khối Nội chính quý I năm 2024.

Chiều ngày 28-3, đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị Giao ban khối Đảng, đoàn thể, khối Nội chính quý I/2024, triển khai các nhiệm vụ quý II/2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị liên quan, các xã, thị trấn.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

Trong quý I năm 2024 các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm Chính trị và các cơ quan khối Nội chính huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, cụ thể: Hoàn thiện, triển khai chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chủ đề năm 2024 về xây dựng và phát triển văn hóa góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Hoàn thành việc tổng kết năm 2023, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên và xây dựng 3 kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2023; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024, xây dựng đề án vị trí việc làm công chức, viên chức; triển khai giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024; triển khai thành lập chi bộ quân sự các xã, thị trấn; tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 - ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư, chỉ đạo của tỉnh, của huyện về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, trong đó bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các trường hợp khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hoà phát biểu tại Hội nghị.

Tham mưu xây dựng kế hoạch và theo dõi việc thực hiện phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng nhân dân thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tham gia giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; tham mưu tổ chức tốt các cuộc họp Thường trực, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bảo đảm đúng quy chế làm việc...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương: Xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đấu tranh, xóa bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình"...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành công tác tuyển quân, ra quân huấn luyện năm 2024; thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng, chống cháy rừng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp được tăng cường; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân, quản lý thị trường được quan tâm.

Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên địa bàn và các nhiệm vụ phát sinh.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc, và đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý II.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quý I, đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong quý II năm 2024, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, Trung tâm Chính trị và các cơ quan khối Nội chính huyện, đảng ủy các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham mưu tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2024, lưu ý: Xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang; đấu tranh với “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình".

Chủ động tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trọng tâm là tham mưu thành lập các tiểu ban Đại hội; rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025- 2030, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, các công việc chuẩn bị cho công tác hậu cần... Rà soát, kiện toàn hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm Chính trị và các cơ quan khối Nội chính huyện, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong kế hoạch của quý II đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục