Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Yên Lâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Ngày 28-3, tại xã Yên Lâm, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên xã Yên Lâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra với chủ đề “Đoàn kết, phát triển, năng động, sáng tạo”.

Đại hội được tổ chức với chủ đề "Đoàn kết - phát triển - năng động - sáng tạo."

Đại hội diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ trong toàn huyện đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội được tập trung chỉ đạo, chất lượng tổ chức Hội, chất lượng cán bộ Hội, chất lượng hội viên có xu hướng tiến bộ hơn. Công tác tham gia xây dựng tổ chức Hội được coi trọng. Phong trào xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được tổ chức sâu rộng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của Hội viên thanh niên trong việc tham gia đảm nhận những việc mới, việc khó. Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên được đẩy mạnh thông qua phiên giao dịch việc làm và chương trình tư vấn, hướng nghiệp.

Công tác xây dựng tổ chức Hội mở rộng, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ những kết qua trên tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Yên Lâm góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh góp phần xây dựng xã Yên Lâm phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2024, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện.

Đại hội đã hiệp thương cử 9 anh, chị vào Ủy viên uỷ ban Hội nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục