Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19

Ngày 28-3, Huyện uỷ Hàm Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 Quán triệt các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XIII). Đồng chí Mai Hồng Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã Quán triệt các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII). Dự thảo các văn bản Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khoá XXI thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về tiếp tục xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Dự thảo kế hoạch, huyện Hàm Yên đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà trao Quyết định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện cho đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện và đồng chí Đỗ Ngọc Hoàn, Bí thư Huyện Đoàn.

Hội nghị cũng trao Quyết định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện cho đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện và đồng chí Đỗ Ngọc Hoàn, Bí thư Huyện Đoàn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu vào kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18.

Qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào thực tiễn./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục