Đại hội MTTQ Việt Nam xã Minh Dân nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 29-30/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Dân tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội được tổ chức với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển"

Nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết các dân tộc xã Minh Dân không ngừng củng cố, tăng cường mở rộng và phát triển; các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, vì vậy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có quy mô lớn đều được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành việc xây dựng xã Minh Dân đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Bản lĩnh – Đổi mới và Phát triển”, Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội MTTQ huyện Hàm Yên lần thứ 22 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 07 chỉ tiêu cơ bản, 03 nhiệm vụ trọng tâm.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 33 vị tiêu biểu tham gia Uỷ ban MTTQ xã khoá XX (nhiệm kỳ 2024 -2029) và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2024 -2029).

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục