Hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Tổ chức xây dựng đảng năm 2023

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Tổ chức xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham dự hội nghị tại Hà Nội có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 21 Đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; quán triệt, hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch... góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công tác cán bộ tiếp tục đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành thận trọng, khách quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, năm 2024, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 bảo đảm tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Cùng với đó, tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; tham mưu bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 và một số tổ chức hội ở Trung ương. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Đồng chí yêu cầu, cần tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục