Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt VI năm 2023

Sáng ngày 15/11, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt VI năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt VI năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 91 học viên là các quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trên địa bàn toàn huyện. Trong đó có 11 học viên là học sinh THPT Hàm Yên.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 Chuyên đề theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và Chuyên đề truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, đi thực tế và viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công.

Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn.

Đối với các học viên, đồng chí khẳng định, việc được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng nhận thức về Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương.

Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục