Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Bằng Cốc

Sáng 11-4, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với xã Bằng Cốc về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chủ trì buổi làm việc.

Bằng Cốc là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên, dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy chính quyền, sức mạnh đoàn kết của nhân dân, kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Cốc có nhiều cổ gắng, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; duy trì mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ, xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao; chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an ninh trật tự được bảo đảm; xây dựng đảng và hệ thống chính trị được trú trọng.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Bằng Cốc phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, số tiêu chí nông thôn mới đạt thấp xã mới đạt 9/19 tiêu chí; sản xuất nông, lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương; còn ít sản phẩm OCOP, mô hình sản xuất nông nghiệp; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; thương mại, dịch vụ chưa phát triển; văn hóa - xã hội chưa có chuyển biến rõ nét, tình hình an ninh trật tự có việc chưa kịp thời; an ninh nông thôn, an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế; đời sống của một số bộ phận nhân dân còn khó khăn.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt một số chi bộ chậm chuyển biến, sinh hoạt chuyên đề chưa đầy đủ; công tác phát triển đảng viên chậm; còn nhiều chi bộ từ 3 năm trở lên chưa kết nạp được đàng viên; một số chỉ tiêu theo Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt thấp; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới chưa tạo được điểm nhấn rõ nét, chưa chủ động tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phong cách làm việc chưa có sự chuyển biến rõ nét.

Lãnh đạo UB.MTTQ huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các phòng ban, cơ quan đơn vị phụ trách xã, phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đã thảo luận, đưa ra các phương án giải quyết những khó khăn vướng mắc cũng như quyết tâm thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà nhấn mạnh, thời gian năm 2024  không còn nhiều, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới còn nhiều công việc cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các phòng ban phụ trách các nội dung liên quan sớm bố trí vốn các công trình đã được phê duyệt trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã để thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, điện, đường giao thông...

Cấp ủy, chính quyền xã Bằng Cốc tiếp thu các ý kiến tham gia, khắc phục những tồn tại, hạn chế; lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm là hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đưa xã Bằng Cốc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Tập trung cao độ, khẩn trương chỉ đạo hoàn thành 10 tiêu chí chưa đạt.

Chủ động thực hiện những phần việc xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm của xã, thôn, của nhân dân, không trông chờ, ỷ lại.

Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định từng nội dung công việc thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu phải lượng hóa cụ thể để đạt được theo từng tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, kiểm điểm tiến độ hằng tuần.

Chú trọng công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Giao nhiệm vụ cho các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn ký cam kết với từng hộ dân thực hiện việc phân loại rác thải tải nguồn, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, trồng cây xanh...

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Chú trọng thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công.

Về phát triển kinh tế: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa; phát triển các sản phẩm đặc trưng, xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm OCOP; vận động nhân dân sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ, xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất trong nông nghiệp, tận dụng điều kiện phát triển chăn nuôi, xây dựng trang trại; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Các lĩnh vực còn lại tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục