UBND huyện Hàm Yên làm việc với thị trấn Tân Yên

Sáng ngày 13-4, UBND huyện Hàm Yên đã làm việc với thị trấn Tân Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các tiêu chí đánh giá đô thị văn minh, tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhiệm vụ được giao trên địa bàn thị trấn Tân Yên. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc lãnh đạo thị trấn Tân Yên đã báo cáo kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các tiêu chí đánh giá đô thị văn minh; tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

Theo đó, đến hết năm 2023 thị trấn Tân Yên thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, trên địa bàn hiện còn 31 nhà tạm của hộ nghèo, 154 hộ nghèo.

Quý I, năm 2024 thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Tân Yên đạt 38%.

Lãnh đạo thị trấn Tân Yên báo cáo tại buổi làm việc.  

Thực hiện kế hoạch xây dựng thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị văn minh gồm tổng số 09 tiêu chí (bao gồm 52 chỉ tiêu) đến nay, thị trấn Tân Yên đã đạt 46 chỉ tiêu, còn 6 chỉ tiêu chưa đạt.

Lãnh đạo các Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện thảo luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị trấn Tân Yên kiến nghị một số nội dung cần hướng dẫn như: Công tác lãnh đạo thực hiện các tiêu chí Đô thị văn minh tuy đã tập trung nhưng còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Công tác tham mưu của một số công chức theo kế hoạch thực hiện trong nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, quyết liệt nên kết quả không cao, trong đó có nhiều chỉ tiêu thực hiện không có đánh giá phần hiện trạng để đề xuất các giải pháp thực hiện. Còn 02 Nhà văn hóa tổ dân phố đã xuống cấp, không đảm bảo chưa được xây dựng vì chưa có nguồn vốn hỗ trợ và chưa được giao đất. Nguồn lực địa phương gặp khó khăn trong khi đó nguồn lực đầu tư từ tỉnh, huyện còn hạn chế nên không thể đáp ứng được mức độ xuống cấp của các công trình và tốc độ phát triển đô thị…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đánh giá cao thị trấn Tân Yên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ quý I, năm 2024. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới thị trấn Tân Yên thực hiện duy trì nghiêm quy chế làm việc, thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức rõ ràng, tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, khắc phục những hạn chế, tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các tiêu chí đánh giá về đô thị văn minh, chỉnh trang thị trấn,  xây dựng hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Quan tâm giải quyết, xử lý kịp thời những kiên nghị, phản ánh của nhân dân. Chỉ đạo công an thị trấn rà soát và cung cấp danh sách phương tiện vận tải đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm cho hộ nghèo cần có sự phối hợp của mọi tầng lớp nhân dân để người nghèo yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Từ đó hoàn thiện các chỉ tiêu được giao, sớm đưa thị trấn Tân Yên đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên theo tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và đạt đô thị loại IV vào năm 2030./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục