UBND huyện Hàm Yên kiểm điểm tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Ngày 8/12, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiểu dự án 3 Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đến ngày 06/12/2023, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường 11 khu dân cư. Đã chi trả tiền bồi thường 11 khu, tổng số tiền trên 26 tỷ 508 triệu đồng. 

UBND các xã đã tuyên truyền vận động để các hộ đăng ký thời gian di chuyển mộ, tính đến ngày 04/12/2023 là 330 mộ, các xã đã di dời được 310 mộ, đạt tỷ lệ di dời 94%.

Về thực hiện quy trình bồi thường, đến nay 23/43 thôn và 02/02 tổ dân phố đã triển khai thực hiện 5/10 bước, trong đó thôn Làng Dào, xã Đức Ninh hoàn thiện công khai dự thảo phương án bồi thường.

Tại cuộc họp các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đã nêu ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn liên quan đến tổ chức thực hiện, đồng thời nêu ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ, trình phương án và trình thu hồi đất khi có bản đồ thu hồi được duyệt và kết quả thẩm định của các cơ quan đối với 03 khu dân cư còn lại khi có bản đồ thu hồi đất.

Hoàn thiện hồ sơ để tham mưu cho Hội đồng bồi thường họp xét xã Thành Long: 04 thôn; xã Hùng Đức: 05 thôn, dự kiến vào ngày 9/12/2023.  Tập trung phân công cán bộ phấn đấu thực hiện để hoàn thành công khai và trình phê duyệt phương án bồi thường đối với 21 thôn và 02 tổ dân phố trong năm 2023.

Đại biểu dự họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã tuyên truyền các hộ phải di chuyển mồ, mả. Các xã chủ động cho các hộ thuộc các thôn đăng ký kế hoạch, bố trí thời gian di chuyển để hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Tiếp tục đối soát những thôn đã xác định xong tình trạng pháp lý về đất đai và tiếp tục phối hợp xác định ranh giới, mốc giới, đo thu hồi bổ sung các thửa đất còn sai lệch, các thửa đất đã thống kê của các xã và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thiện bản đồ thu hồi đất trình phê duyệt.

Đề nghị các Công ty lâm nghiệp chủ động thu thập sao lục hồ sơ liên quan đến diện tích đất của Công ty đang quản lý, sử dụng sao lục đầy đủ các hợp đồng liên doanh của các hộ với công ty, minh xác làm rõ diện tích đất lấn, chiếm.../.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục