UBND huyện họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Chiều ngày 13/11, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện Tiểu dự án 3: Giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Hàm Yên thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua địa bàn huyện dài 48,3 km. Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn gặp phải và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong năm 2023, kịp thời bàn giao mặt bằng theo kế hoạch, tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo huyện, các xã thị trấn đã nêu ra những vướng mắc, khó khăn như: Xác định vị trí nguồn gốc đất; đơn vị tư vấn thẩm định giá đất còn chậm; vướng mắc về di dời về một số mộ vô chủ; chưa có bản đồ quy hoạch; nhiều khu dân cư chưa hoàn thiện ban hành quyết định thu hồi đất… Đồng thời các thành viên Ban chỉ đạo cũng đề xuất những giải pháp thực hiện ngay để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, đảm bảo giải phóng mặt bằng và giải ngân kịp thời.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, đặc biệt các đồng chí được phân công tập trung chỉ đạo, thực hiện tại Bạch Xa, hoàn thiện trong ngày 16/11 để tiến hành ngay sau đó triển khai tại các địa phương còn lại. Phòng TN&MT tăng cường lực lượng tư vấn, thẩm định giá đất để trình huyện kịp thời theo đúng tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ xác định vị trí, xác định rõ nguồn gốc đất. Đẩy nhanh tiến độ họp hội đồng bồi thường. 

Các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp xuống địa bàn phụ trách, nắm bắt tình hình thông tin dư luận, đôn đốc đến xã, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc và các khu tái định cư.

Đặc biệt công tác tuyên truyền, vận động cần được đẩy mạnh hơn nữa, đảm bảo người dân nắm đầy đủ thông tin về dự án, chính sách đền bù, phấn đấu công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc và tiến độ giải ngân đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục