Quyết định thu hồi đất để phát triển KTXH Khu dân cư thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành

Quyết định số 254 /QĐ-UBND, ngày 10/11/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện công trình: Khu dân cư thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục