Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chiều 15-1, đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được huyện giao, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH huyện tập trung giải ngân các nguồn vốn được phân bổ, giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi; tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện thành công Chương trình “Tuần lễ gửi tiết kiệm - chung tay vì người nghèo”, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma phúc Dự phát biểu tại Hội nghị.

Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương chuyển nguồn ngân sách sang Phòng giao dịch NHCSXH để cho vay, đảm bảo kế hoạch giao; quyết liệt trong việc triển khai thực hiện cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2023 đạt: 734 tỷ đồng, tăng hơn 93 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 14,5%... Doanh số cho vay năm 2023 đạt 172 tỷ đồng. Doanh số thu nợ năm 2023 đạt gần 80 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/12/2023 đạt 734,5 tỷ đồng, trong đó Cho vay theo Nghị quyết 11 gần 85 tỷ đồng.  Cho vay Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt trên 20 tỷ 750 triệu đồng. Dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đạt 10 tỷ 854 triệu đồng.

Đến 31/12/2023 trên địa bàn huyện còn có 17.493 khách hàng còn dư nợ, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo 180 tỷ đồng, dư nợ hộ cận nghèo 142 tỷ,  dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo 64 tỷ,  dư nợ cho vay hộ nghèo làm nhà ở 13,6 tỷ đồng, dư nợ nước sạch vệ sinh môi trường 88 tỷ đồng... Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị, năm 2024 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tiếp tục bám sát các nghị quyết, sự chỉ đạo của cấp trên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các thành viên Ban đại diện tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động của Ban đại diện và NHCSXH. Đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện, kịp thời tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị phân bổ, giải ngân các nguồn vốn được phân bổ đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt các kế hoạch mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên được giao năm 2024.../.

 

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục