Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Để phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội, trong những năm qua Hội Nông dân huyện Hàm Yên đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, các phong trào và các dự án trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm từng bước nâng cao vai trò của tổ chức hội và qua đó giúp hàng nghìn hội viên nâng cao đời sống. Một trong những phong trào đã và đang được triển khai có hiệu quả tại tất cả các cơ sở hội trên địa bàn huyện, được đông đảo hội viên tích cực tham gia hưởng ứng, đó là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cam sành - một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của Hàm Yên

Phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" là một trong những phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên. Để thực hiện tốt phong trào này, Hội Nông dân Hàm Yên đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai rộng rãi đến các cơ sở hội. Trong đó tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng sản xuất. Tiềm năng đất đai, nông dân nhạy bén với việc tiếp cận nguồn cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi là điều kiện quan trọng để nông dân trong huyện xây dựng những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực cho gia đình.

Đoàn đại biểu Hội Nông dân Quốc tế thăm mô hình sản xuất chè VietGap tại xã Tân Thành.

Hiện nay, theo quy hoạch của huyện, Hàm Yên đã và đang chú trọng đến 4 cây trồng chủ lực, bao gồm: Cây cam, cây chè, cây mía và cây keo; đồng thời chú trọng đến việc mở rộng quy mô chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.

Để tạo phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thu được kết quả, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, vận động thì vấn đề tạo điều kiện để nông dân phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng mô hình kinh tế cũng là cách để phong trào này ngày càng đi vào nề nếp và thiết thực hơn.  

Các cấp hội đã chủ động khai thác các nguồn vốn từ trung ương và nguồn vốn của địa phương để tín chấp cho nông vay đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, Tổ chức Hội đã phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng CSXH nhận tín chấp và ủy thác giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế.

Từ các nguồn vốn vay, các dự án được triển khai trong thời gian qua, gắn với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Hàm Yên đã góp phần động viên, khích lệ hội viên nông dân trong huyện đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung./.

PV

Tin cùng chuyên mục