Kỳ họp thứ III, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên vừa tổ chức kỳ họp thứ III, năm 2020. Đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NH CSXH huyện chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NH CSXH huyện Hàm Yên chủ trì kỳ họp.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng nguồn vốn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội huyện là trên 494 tỷ đồng, tăng 36,8 tỷ đồng so với 31/12/2019, đạt 99,8% so kế hoạch. Huy động tiền gửi của tổ chức cá nhân trên 21 tỷ đồng, đạt 99,5% KH năm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng: 493,7 tỷ đồng/15 chương trình tín dụng/15.380 hộ vay, đạt 99,88% kế hoạch dư nợ; tăng 36,6 tỷ đồng so đầu năm 2020.

Tăng trưởng dư nợ được tập trung vào một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ cận nghèo tăng 20,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 19,7%; cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 9,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 43,3%; cho vay NS& VSMTNT tăng 5,1 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 10,1%; cho vay hộ Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng 8,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12,1%...

Quý IV, năm 2020, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40, bám sát các nội dung chỉ đạo của HĐQT, NHCSXH cấp trên, sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện...để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng tại địa phương; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; tập trung xây dựng các điểm giao dịch xã kiểu mẫu, các thôn, xã không có nợ quá hạn.

Phấn đấu tăng trưởng huy động vốn, thực hiện tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch được giao, tổ chức cho vay đúng đối tượng. Ưu tiên đầu tư hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện./.

PV

Tin cùng chuyên mục