Hàm Yên sẽ kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa có Công văn trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, trong đó nhấn mạnh sẽ xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Tin cùng chuyên mục