Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên tổ chức phiên họp thường kỳ quý I, năm 2023

Chiều ngày 14/4, Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý I, năm 2023, đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên chủ trì phiên họp.

Trong qúy I,  dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các thành viên, các xã, thị trấn, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục có bước phát triển ổn định, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/3/2023 đạt: 656,4 tỷ đồng, tăng 93 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 14,4 tỷ đồng so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng đạt 2,2%, đạt 37,3% so với kế hoạch năm tỉnh giao.

Số tiền huy động qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn đến 31/3/2022 là 9,4 tỷ đồng, tăng 0,8 tỷ đồng so với 31/12/2022, đạt 16,6% kế hoạch được giao năm 2023.

Huy động tiền gửi dân cư là 22,2 tỷ đồng,  nguồn vốn nhận từ ngân sách địa phương là 7,5 tỷ đồng.  Nguồn vốn Ngân sách tỉnh ủy thác là 3,5 tỷ đồng, nguồn vốn Ngân sách huyện ủy thác là 4,1 tỷ đồng.  Tổng dư nợ đến 31/3/2023 toàn huyện đạt 655,6 tỷ đồng, tăng 92,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng 13,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Quý II, Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, có sự tham gia, giám sát của Trưởng cấp thôn trong việc quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động tín dụng chính sách.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong thực hiện hiệu quả các nội dung công việc được NHCSXH ủy thác, đảm bảo thực hiện tốt Văn bản thỏa thuận, Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký...

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đạt được trong quý I.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ một số hạn chế cần phải khắc phục, về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các thành viên cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo chức năng nhiệm vụ của mình, hỗ trợ đối với hoạt động của Ngân hàng CSXH, thường xuyên nắm bắt, đôn đốc các xã, thị trấn giải quyết các tồn tại phải sinh, nhất là nợ quá hạn, tồn đọng...

Đối với phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cần bám sát cơ sở làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu kịp thời các nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền để truyền tải và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách và phục vụ tốt đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện.

Đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ vay vốn trên địa bàn, nhất là tại các buổi giao dịch tại các xã, thị trấn, quan tâm chỉ đạo rà soát thường xuyên các đối tượng cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình, chỉ đạo rà soát chính xác nhu cầu vốn cho vay đúng quy định, giao và gắn trách nhiệm cho Chủ tịch Hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn liên quan đến việc quản lý vốn nghiêm túc, không để phát sinh tồn tại. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu nợ đến hạn, nợ quá hạn...

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục