Tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ngày 7/12, tại xã Yên Phú, phòng Y tế huyện Hàm Yên phối hợp với UBND xã Yên Phú đã tổ chức tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023.

Tham dự lớp tập huấn có cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ trạm Y tế, trưởng thôn và Y tế thôn bản các xã: Yên Lâm, Yên Phú, Nhân Mục và xã Bằng Cốc.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ được truyền đạt các nội dung như: Một số vấn đề chung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Nguyên nhân dẫn đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, truyền thông về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ ở cấp xã, thôn. Từng bước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số ngày một hiệu quả hơn.

Đồng thời, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu tiểu dự án 2 của dự án 9 về “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện Hàm Yên giai đoạn I, từ năm 2021 – 2025.

Đây là một trong những dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục