Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021

Tin cùng chuyên mục