Bằng Cốc phát triển cam sành.

Từ nhiều năm nay, cam là nguồn thu nhập đáng kể của bà con nhân dân xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên. Hiện nay, việc giữ vững và phát triển thương hiệu cam sành Hàm Yên đang được chính quyền và người dân trồng cam trên địa bàn xã quan tâm trú trọng .Phát triển cam sành theo tiêu chuẩn VietGap là hướng đi được xã Bằng Cốc áp dụng có hiệu quả.

Bằng Cốc là một trong 13 xã nằm trong vùng quy hoạch sản xuất cam sành hàng hóa của huyện Hàm Yên. Đến nay, toàn xã có gần 200 ha cam sành, trong đó có 12 ha là cam trồng mới trong năm 2016 và trên 50 ha đang cho thu hoạch.

Trong thời gian qua, xã đã làm tốt công tác chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ trồng cam theo đúng quy trình sản suất cam sạch VietGap, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm giữ vững và phát triển Thương hiệu Cam sành Hàm Yên - Tuyên Quang.

Do thực hiện đúng các quy trình từ khâu chọn giống, trồng và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên cam phát triển tốt. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nếu thời tiết thuận lợi, vụ thu hoạch cam năm 2016 này, sản lượng cam của xã Bằng Cốc đạt gần 700 tấn, tăng hơn vụ thu hoạch trước gần 100 tấn, mang doanh thu cho người dân trồng cam trên 7 tỷ đồng./.

 

 
Bảo Vương

Tin cùng chuyên mục