Đẩy mạnh tiêu thụ cam sành Hàm Yên

Nhằm tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ Cam sành Hàm Yên. Hiện nay huyện Hàm Yên đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ đầu mối, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cam sành Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV
T/h: Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục