Hàm Yên chăm sóc cam sành

Những ngày này, các chủ hộ trồng cam trên địa bàn huyện Hàm Yên đang tập chung chăm sóc trên 4.300 ha cam sành.


Nhận rõ tiềm năng lợi thế từ việc phát triển cây cam sành, những năm qua huyện Hàm Yên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích cam, tăng cường các biện pháp chăm sóc cây cam theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nhiều mô hình trang trại trồng cam với quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hoá để tạo thu nhập cao cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và cây cam đã thực sự là cây xoá đói giảm nghèo, mang lại nhiều nguồn lợi cho người dân.

 

Vụ cam năm 2014 vừa qua, giá trị thu nhập từ cây cam sành trên địa bàn huyện Hàm Yên đạt trên 350 tỷ đồng. Hàm Yên phấn đấu năm 2015, diện tích cam sành toàn huyện đạt trên 4.400 ha, giá trị thu nhập trên 500 tỷ dồng./.

 
Pv  

Tin cùng chuyên mục