Hiệu quả từ phát triển cam VietGap ở Hàm Yên

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nhất là yêu cầu của thị trường xuất khẩu, huyện Hàm Yên đang ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng, phát triển vùng cam, đặc biệt là trồng cam sành theo tiêu chuẩn VietGap là một hướng đi phù hợp, đang được huyện Hàm Yên nhân rộng và phát huy. Đây chính là những yếu tố hàng đầu quyết định đến tính hiệu quả phát triển bền vững của cây cam sành trên đất Hàm Yên.

Tin cùng chuyên mục