Yên Phú chăm sóc cam sành

Ngay sau khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích cam sành. Những ngày này, các chủ hộ trồng cam trên địa bàn xã Yên Phú đang tập chung chăm sóc trên 103 ha cam sành.


Nhận rõ tiềm năng lợi thế từ việc phát triển cây cam sành, những năm qua xã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích cam, tăng cường các biện pháp chăm sóc cây cam theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, xây dựng nhiều mô hình trang trại trồng cam với quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hoá để tạo thu nhập cao cho người dân góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và cây cam đã thực sự là cây xoá đói giảm nghèo, mang lại nhiều nguồn lợi cho người dân. Yên Phú phấn đấu đến năm 2015, diện tích cam sành toàn xã đạt trên 120 ha.

 
PV 

Tin cùng chuyên mục