Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày 27/6, sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Yên. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Văn Hoà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

 

Đoàn Kiểm tra, giám sát làm việc với UBND huyện Hàm Yên.

Thực hiện công tác giảm nghèo, đầu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 21,42%, đến cuối năm giảm xuống còn 14,8%; Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm 10,98%.

Theo Kế hoạch năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm toàn huyện là 3,66%, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,8% đầu năm 2023 xuống còn 11,4% vào cuối năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,5%.

Huyện đã thực hiện giải ngân theo đúng quy định của Nhà nước về chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các văn bản có liên quan.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình vẫn còn một số tồn tại như: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình còn chậm và thiếu đồng bộ, do vậy gây khó khăn và lúng túng trong quá trình thực hiện; Công tác tham mưu triển khai còn hạn chế; tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân còn chậm.

Đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến các xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của bà con trong việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án; phát huy tốt công tác phối kết hợp của các ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương; thực hiện lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; liên kết với các trung tâm đào tạo nghề để đào tạo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu của đối tượng; nghiên cứu tổ chức các khóa, các lớp đào tạo nghề có chương trình, thời gian phù hợp trình độ dân trí, tâm lý học cho từng đối tượng.

Đoàn Kiểm tra, giám sát của tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, có ý kiến tham mưu với tỉnh, nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025./.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục