Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017

Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 94/TB-UBND về Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo đó, bậc học Mầm non có 148 thí sinh đủ điệu kiện xét tuyển; bậcTiểu học có 07 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; bậc học THCS có 10 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; các đơn vị sự nghiệp khác có 01 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.

Download toàn bộ nội dung Thông báo số 94/TB-UBND

Bài viết cùng chuyên mục