Giao ban công tác quý III/ 2023 khối Đảng, Đoàn thể và khối nội chính huyện Hàm Yên

Sáng ngày 25/9, đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng đoàn thể và công tác Nội chính quý III, năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong quý III năm 2023 các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, Trung tâm Chính trị và khối nội chính huyện đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy huyện và chương trình công tác, chủ động tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tham mưu chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ các Đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đến thăm và làm việc tại huyện; Tham mưu chỉ đạo tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp cơ sở và tổ chức thành công Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp huyện.

Tiếp tục tham mưu hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; giao việc đột phá đổi mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nắm tình hình công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo ở cơ sở; tham mưu điều phối lịch công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy. Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo quy định...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý III năm 2023, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy huyện và ngành dọc cấp trên, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, trọng tâm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện lễ lớn trong năm 2023 với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua, Cuộc vận động đã được gắn kết với việc đột phá, đổi mới về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung hoạt động hướng về cơ sở đã đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện công tác giám sát, phản biện - xã hội đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra.

Kịp thời củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, quan tâm thu hút tập hợp, kết nạp đoàn viên, hội viên mới vào tổ chức; chú trọng đến chất lượng sinh hoạt của Mặt trận, chi đoàn, chi hội; tổ chức tốt các cuộc thi, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn huyện.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trường Ban Tổ chức Huyện ủy Nhữ Thị Tuyết Thanh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ban Đảng, các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với Thường trực Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong quý IV.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà nhấn mạnh: Quý IV, năm 2023 là thời gian rất quan trọng để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu từng cơ quan, đơn vị bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, triển khai toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ. 

Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu: Chủ động rà soát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để quán triệt, triển khai, cụ thể hóa bảo đảm không bị sót.  Rà soát các chỉ tiêu còn thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2024; chương trình công tác năm 2024 bảo đảm hiệu quả, phù hợp; tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý theo phân cấp; công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tếp tục thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các công việc theo kế hoạch đã được giao…/.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục