Huyện Hàm Yên gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu

Sáng ngày 3/11, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2023. Tới dự có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay toàn huyện Hàm Yên có 196 người có uy tín, đây là những người có uy tín, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, có phạm vi ảnh hưởng lớn trong cộng đồng và khả năng tập hợp nhân dân tin tưởng nghe và làm theo.

Cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, yên tâm công tác, học tập, lao động, sản xuất, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thoát nghèo, đời sống nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ có tính chiến lược trong cách mạng nước ta, coi việc chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng và đạo lý truyền thống của dân tộc.

Đồng chí mong muốn người uy tín trong huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả về công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Chủ tịch huyện mong muốn, đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng khu dân cư vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà tặng quà, chúc mừng những người có uy tín trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà tặng quà người có uy tín trên địa bàn huyện.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ những người có uy tín...

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà, chúc mừng những người có uy tín .

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng quà, chúc mừng những người có uy tín .

Đặc biệt tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy vai trò phản biện xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự tặng quà, chúc mừng những người có uy tín .

Nhân dịp này, UBND huyện Hàm Yên đã biểu dương và tặng quà cho 196 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện./.

Thanh Tâm - Quang Trường

Tin cùng chuyên mục