Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2023

Ngày 10/01/2023, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 1/2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì phiên họp.

Trong tháng 01 năm 2023 các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Tuy nhiên một số việc còn tồn tại, hạn chế, tiến độ chậm, chưa hoàn thành như: Thu hoạch cây trồng vụ Đông, làm đất chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân chậm; thu hoạch mía, tiêu thụ cam còn đạt tỷ lệ thấp, xây dựng một số công trình, dự án chưa đảm bảo về thời gian; hoàn thiện hồ sơ tiêu chí nông thôn mới năm 2022 chưa hoàn thành.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận chỉ ra nguyên nhân hạn chế, đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện năm 2023 đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.        

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, bám sát chương trình, dự án, kế hoạch tham mưu triển khai, đôn đốc, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2023.

Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay sau cuộc họp và trong tháng 2 năm 2023: bình ổn giá cả, tăng cường quản lý kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là quản lý việc sử dụng buôn bán pháo nổ dịp Tết Nguyên đán năm 2023; chuẩn bị tốt cho tết trồng cây trên địa bàn huyện; tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho cây trồng và đàn vật nuôi; tiếp tục triển khai thực hiện sản xuât vụ xuân năm 2023 đúng khung lịch thời vụ; tiếp tục đôn đốc thu hoạch mía; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tiêu thụ cam; triển khai các kế hoạch tổ chức Lễ hội Động tiên - Chợ quê năm 2023; kế hoạch tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân... 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận 03 xã mục tiêu năm 2022 đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường rà soát các đối tượng có nhu cầu học nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí được phân bổ; mở mã dự án đối với nguồn vốn đầu tư xong trước 12/01/2023 bảo đảm được chuyển nguồn…./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục