Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía nguyên liệu

Tính đến hết tháng 1, toàn tỉnh đã thu hoạch 981,9 ha mía nguyên liệu, đạt 33,8% diện tích mía đã trồng.

 


Công ty cổ phần Mía đường Tuyên Quang tập trung thu hoạch mía.

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đôn đốc các địa phương tập trung trung nhân lực thu hoạch, vận chuyển mía nguyên liệu theo đúng kế hoạch, không để xảy ra tình trạng thu hoạch muộn, vận chuyển chậm dẫn đến giảm năng suất, chất lượng mía và tiến độ sản xuất vụ sau.

Đồng thời, thực hiện thanh toán kịp thời, đầy đủ tiền mua mía nguyên liệu và tiền hỗ trợ giá mía để tạo lòng tin trong nhân dân; chủ động rà soát diện tích trồng mới, trồng lại, mía lưu gốc và vận động nhân dân ký hợp đồng trồng mía để tổ chức sản xuất...

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục