Hội Cựu chiến binh Hàm Yên phát triển kinh tế

Đến nay, trên địa bàn huyện Hàm Yên có gần 1.400 hộ hội viên Cựu chiến binh trồng 1.024 ha cam; trên 1.000 hộ trồng hơn 400 ha mía; trên 1.000 hộ trồng 517 ha chè. Ngoài ra còn có gần hàng trăm hộ trồng rừng chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đây là kết quả trong quá trình các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Hàm Yên đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các loại cây, giống con có năng suất cao vào phát triển.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động được Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên chú trọng thực hiện trong thời gian qua đó là việc hỗ trợ hội viên về vốn và kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế.

Bởi thực tế hầu hết các hội viên cựu chiến binh ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đều có điều kiện về đất đai để phát triển sản xuất nhưng lại thiếu vốn và kiến thức.

Chính vì vậy hàng năm các cấp hội vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do các ngành chức năng tổ chức để áp dụng khoa học kỹ thuật trong tăng gia sản xuất. Đồng thời, tổ chức cho hội viên đi thăm quan, học tập các mô hình kinh tế giỏi, giúp nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế.

Hội viên Cựu chiến binh cũng đã tích cực tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế địa địa phương; phát huy lợi thế, tiềm năng ở từng cơ sở.

Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, trong đó tập trung hỗ trợ về vốn, kiến thức, đồng thời tuyên truyền vận động hội viên chuyển đồi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung phát triển các loại cây trồng vật nuôi là thế mạnh của địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của toàn huyện./.

 

Kim Hoa

Tin cùng chuyên mục