Kiểm điểm tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn huyện

Chiều 13/6, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Đến ngày 11/6/2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2023 trên địa bàn huyện đạt 24% kế hoạch. Trong đó vốn tỉnh quản lý giải ngân đạt 12% kế hoạch; Vốn di dân tái định cư đạt 18% kế hoạch; Vốn huyện quản lý đạt 27% kế hoạch; Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 25%; Vốn Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đạt 24% kế hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời thảo luận, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được giao chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình, đầu điểm. Xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đã đề ra./.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục