Hàm Yên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới

Ngày 23/5, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch, phương hướng triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Mai Hồng Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp; dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Trường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện thường xuyên được Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo Các chương trình MTQG huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện quyết liệt.

Công tác tuyên truyền được duy trì tốt, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn từng bước có sự thay đổi; cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hoá được đầu tư xây dựng; Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện; điều kiện về y tế, giáo dục, văn hoá, được nâng cao; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét.

Kết quả rà soát, đến nay có 11/17 xã đạt chuẩn NTM, đạt 64,7% số xã. Năm 2023 huyện phấn đấu có thêm 3 xã về đích NTM, có thêm 1 xã NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Có 2 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới”; 3 thôn được công nhận “thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; 11 vườn hộ gia đình được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.

Duy trì, giữ vững và hoàn thiện, nâng cao chất lượng 3 tiêu chí huyện NTM đã đạt. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 01 của BTV Huyện uỷ về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng NTM, đô thị văn minh ở cơ sở.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đề nghị trong thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo tiếp tục duy trì, hoàn thiện, giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, bảo đảm hiệu quả, bền vững theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế dẫn đến thực hiện các tiêu chí còn chậm so với kế hoạch đề ra, một số tiêu chí qua rà soát chưa đảm bảo… Đồng chí đề nghị toàn huyện tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn bộ hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, giữ vững và nâng cao kết quả đạt được của các tiêu chí trong xây dựng NTM; các ngành chuyên môn phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân duy tu, cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cảnh quan môi trường, xanh, sạch đẹp…phấn đấu hoàn thành và đạt các  tiêu chí huyện NTM vào năm 2025./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục