Hàm Yên không phát sinh ca bệnh Covid-19

Theo Báo cáo số 1106/BC-UBND,ngày 25/11/2011 của UBND huyện Hàm Yên: Trong ngày 25/11/2021 trên địa bàn huyện không phát sinh ca nhiễm dịch, bệnh Covid-19.

Trước đó tính đến 15 giờ ngày 25/11/2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên đã ghi nhận 08 ca nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 03 người là người tỉnh Hà Giang ở trọ tại xã Thái Hoà; 04 người là người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương; 01 người là người từ Bắc Ninh về địa phương.

Việc lấy mẫu xét nghiệm:

- Tổng số mẫu xét nghiệm đến ngày 25/11/2021 là: 8.071 mẫu.

- Số mẫu xét nghiệm được lấy trong ngày: 61 mẫu.

- Số mẫu xét nghiệm đã có kết quả: 8.010 mẫu (trong đó âm tính:  8.002 mẫu; dương tính: 08 mẫu (04 mẫu là công dân đón từ TP.HCM về; 03 mẫu là công dân tỉnh Hà Giang đến ở trọ tại xã Thái Hoà; 01 mẫu là công dân đi từ Bắc Ninh về).

- Số mẫu đang chờ kết quả: 61 mẫu.

Việc cách ly y tế và các biện pháp phòng chống dịch:

- Tổng số đang cách ly là: 768 người (phát sinh mới 31 người), gồm:

+ Đang cách ly tập trung: 204 người; trong đó: Khu cách ly tập trung của huyện tại xã Thái Sơn: 63 người; tại khu cách ly Trung tâm GDNN-GDTX: 132 người; tại Trung tâm Y tế huyện: 9 người (phát sinh mới  11 người; hết thời gian cách ly 15 người).

+ Đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú trong vòng 14 ngày có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện là: 564 người. (phát sinh trong ngày 25/11/2021: 20 người).

- Số người đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày sau khi khai báo y tế là: 21.632 người (phát sinh trong ngày 25/11/2021: 101 người).

Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai thực hiện

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

- Thành lập 354 tổ Covid-19 cộng đồng tại 18 xã, thị trấn hiện đang hoạt động thường xuyên, hiệu quả kịp thời truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh Covid-19 để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

- Duy trì hoạt động 02 cở sở cách ly tập trung xã Thái Sơn và Trung tâm GDNN- GDTX xã Tân Thành.

- Duy trì chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh tại km 71 xã Yên Lâm. Trong ngày 25/11/2021 tại chốt có: Tổng số người đi vào tỉnh là: 113 người; Tổng số người đi ra là: 1.390 người.

- Hiện tại duy trì 2 chốt của huyện tại xã Yên Thuận và xã Phù Lưu, trong ngày 25/11/2021 có: 31 người qua chốt. (Yên Thuận: 00; Phù Lưu: 31 người).

- Thiết lập 08 vùng cách ly y tế để điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục cho học sinh các trường TH&THCS Thái Thuỷ, THCS Thái Sơn nghỉ học để phòng chống dịch.

Công tác tiêm Vắc xin phòng Covid-19:

- Tính đến 15 giờ ngày 25/11/2021 đã tiêm được: 89.639 liều Vắc xin cho 65.646/80.813 người = 81,23%, trong đó: Tiêm đủ 2 liều vắc xin là: 23.993 người; Đã tiêm 1 liều vắc xin  là: 41.653 người.

- Hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện với 2.994/3.257 đối tượng./.

PV

Tin cùng chuyên mục