Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện với phương châm “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản sau:

Tin cùng chuyên mục