UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày 06/11/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành công văn số 4268/UBND-THVX về chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tin cùng chuyên mục