Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hàm Yên tính đến 15 giờ ngày 08/11/2021

Tính đến 15 giờ ngày 08/11/2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

- Công tác quản lý người trở về địa phương:

- Tổng số người trở về địa phương ngày 08/11/2021 là: 78 người, trong đó:

+ Số người về từ các địa điểm có trong thông báo của Bộ Y tế là: 19 người.

+ Số người về từ địa điểm khác, tỉnh khác, nơi khác là: 59 người;

+ Số người về từ tỉnh Phú Thọ: 0 người;

+ Số người về từ tỉnh Hà Giang: 6 người;

+ Số người từ nước ngoài trở về là: 0.

- Việc lấy mẫu xét nghiệm:

- Tổng số mẫu xét nghiệm đến ngày 08/11/2021 là: 7.263 mẫu.

- Số mẫu xét nghiệm được lấy trong ngày: 55 mẫu.

- Số mẫu xét nghiệm đã có kết quả: mẫu 7.208 mẫu (trong đó âm tính:  7.204 mẫu; dương tính: 04 mẫu (trong khu cách ly)).

- Số mẫu đang chờ kết quả: 55 mẫu.

- Việc cách ly y tế và các biện pháp phòng chống dịch:

- Tổng số người đến địa bàn huyện từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch là: 3.602 người (phát sinh trong ngày là: 19 người).

- Tổng số đã hết thời gian cách ly đến ngày 08/11/2021 là: 3.541 người (hết cách ly trong ngày 08/11/2021: 29 người).

- Tổng số đang cách ly là: 581 người (phát sinh mới 21 người), gồm:

+ Đang cách ly tập trung: 165 người; trong đó: Khu cách ly tập trung của huyện tại xã Thái Sơn: 96 người; tại khu cách ly xã Tân Thành: 59 người; tại Trung tâm Y tế huyện: 05 người (phát sinh mới  10 người; hết thời gian cách ly 10 người).

+ Đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú trong vòng 14 ngày có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện là: 416 người  (phát sinh trong ngày 08/11/2021: 11 người).

- Số người đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày sau khi khai báo y tế là: 19.823 người (phát sinh trong ngày 08/11/2021: 59 người).

- Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai thực hiện

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

- Thành lập là 354 tổ tại 18 xã, thị trấn hiện đang hoạt động thường xuyên, hiệu quả kịp thời truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh covid-19 để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

- Duy trì hoạt động 02 cở sở cách ly tập trung xã Thái Sơn và TT GDTX xã Tân Thành.

- Chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh tại Km 71 xã Yên Lâm duy trì hoạt động bình thường. Trong ngày 08/11/2021 tại chốt có: Tổng số người đi vào tỉnh là: 86 người; Tổng số người đi ra là: 849 người.

 - Từ 15h ngày 26/10/2021 huyện tái thành lập 2 chốt của huyện là chốt xã Bạch Xa và  xã Yên Thuận, trong ngày 08/11/2021 có:  0 người qua chốt (Yên Thuận: 0  người; Bạch Xa:  0  người do đã ngừng hoạt động đò ngang Bạch Xa)

- Công tác tiêm Vắc xin phòng Covid-19:

- Hiện tại huyện đang tổ chức 05 điểm tiêm Vắc xin phòng Covid-19 tại các xã: Minh Dân; Yên Phú; Thái Hoà; Bình Xa và tại Trung tâm Y tế huyện.

- Tính đến ngày 08/11/2021 đã tiêm được: 54.760 liều Vắc xin cho 50.487/80.813 người = 62,47%, trong đó: Tiêm đủ 2 liều vắc xin là: 4.273 người; Đã tiêm 1 liều vắc xin  là: 46.214 người./.

BT

Tin cùng chuyên mục