Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hàm Yên (tính đến 15 giờ ngày 03/11/2021)

Theo Báo cáo số 1020/BC-UBND ngày 03/11/2021 của UBND huyện Hàm Yên, tính đến 15 giờ ngày 03/11/2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Công tác quản lý người trở về địa phương:

- Tổng số người trở về địa phương ngày 03/11/2021 là: 164 người, trong đó:

+ Số người về từ các địa điểm có trong thông báo của Bộ Y tế là: 28 người.

+ Số người về từ địa điểm khác, tỉnh khác, nơi khác là: 136 người;

+ Số người về từ tỉnh Phú Thọ: 5 người;

+ Số người về từ tỉnh Hà Giang: 53 người;

+ Số người từ nước ngoài trở về là: 0.

Việc cách ly y tế và các biện pháp phòng chống dịch:

- Tổng số người đến địa bàn huyện từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch là: 3.457 người (phát sinh trong ngày là: 164 người).

- Tổng số đã hết thời gian cách ly đến ngày 03/11/2021 là: 3.412 người (hết cách ly trong ngày 03/11/2021: 12 người).

- Tổng số đang cách ly là: 497 người (phát sinh mới 50 người), gồm:

+ Đang cách ly tập trung: 104 người; trong đó: Khu cách ly tập trung của huyện tại xã Thái Sơn: 101 người; tại Trung tâm Y tế huyện: 03 người (phát sinh mới 13 người; hết thời gian cách ly 12 người).

+ Đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện là: 393 (phát sinh trong ngày 03/11/2021: 37 người).

- Số người đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày sau khi khai báo y tế là: 19.276 người (phát sinh trong ngày 03/11/2021: 136 người).

Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai thực hiện

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

- Thành lập 354 tổ Covid - 19 cộng đồng tại 18 xã, thị trấn hiện đang hoạt động thường xuyên, hiệu quả kịp thời truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh covid-19 để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

- Duy trì hoạt động 01 cở sở cách ly tập trung xã Thái Sơn.

- Chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh tại km 71 xã Yên Lâm duy trì hoạt động bình thường. Trong ngày 03/11/2021 tại chốt có: Tổng số người đi vào tỉnh là: 276 người; Tổng số người đi ra ngoài tỉnh là: 700 người.

 - Từ 15h ngày 26/10/2021 huyện tái thành lập 2 chốt của huyện ( Xã Bạch Xa và Yên Thuận), trong ngày 03/11/2021 có 3 người qua chốt (Yên Thuận: 0  người; Bạch Xa:  03  người).

Công tác tiêm Vắc xin phòng Covid-19:

- Hiện tại huyện đang tổ chức 05 điểm tiêm Vắc xin phòng Covid-19 tại các xã: Minh Dân; Yên Phú; Thái Hoà; Bình Xa và tại Trung tâm Y tế huyện./.

BT

Tin cùng chuyên mục