Giữ nguyên giá xăng dầu

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định không điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng, diezel, dầu hoả và giữ nguyên giá bán các ...

Xem nhiều

Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, kỳ họp Quốc hội đang sôi động và Hội nghị Trung ương 9 sắp tới đều diễn ra giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu lớn với khí thế phát triển mới nhưng cũng đứng ...