Hàm Yên chủ động, tăng cường phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chủ động, tăng cường phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục