Hàm Yên đón trên 100 nghìn lượt khách du lịch trong năm 2019.

Trong năm 2019, huyện Hàm Yên thu hút 106 nghìn lượt người, thu nhập xã hội về du lịch đạt 87 tỷ đồng.

Hàng nghìn du khách tham dự Hội Động tiên - Chợ quê huyện Hàm Yên năm 2019

Đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2019, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch; quan tâm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần tham gia phát triển du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn toàn huyện như: Hội Động tiên, Chợ quê; Hội chợ Thụt, xã Phù Lưu; Du lịch tâm linh Đền Thác Cái, Đền Bắc Mục; các điểm du lịch sinh thái thác Lăn, xã Yên Phú; thác Mạ Héc, xã Phù Lưu; du lịch lễ hội và các dịch vụ ăn uống, lưu trú…

Phát huy hiệu quả thế mạnh về du lịch, thời gian tới, huyện Hàm Yên tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, khai thác hợp lý các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường bền vững, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Tăng cường xúc tiến, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện đón khách du lịch trong nước và quốc tế.

PV

Tin cùng chuyên mục