Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Ngày 21/5, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022 theo hình thức trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Hàm Yên có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Hàm Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính như : Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định  chi  tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP  ngày  12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư  pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn nắm rõ hơn các quy định, kỹ năng nghiệp vụ, để tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính. Từ đó, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. /.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục