Yên Lâm phát triển kinh tế từ cây cam sành.

Yên Lâm là một xã vùng xa còn gặp nhiều khó khăn của huyện Hàm Yên. Những năm qua cấp ủy và chính quyền địa phương đã biết phát huy tiềm năng thế mạnh từ đất đai trồng và phát triển cây cam sành, đưa cây cam sành trở thành một trong những cây chủ lực để người dân thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục