Hùng Đức đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ người dân về kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, vốn sản xuất và thực hiện tốt các dự án phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các cây trồng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là những giải pháp mà xã Hùng Đức - một xã thuộc vùng 135 của huyện Hàm Yên đã và đang tập trung thực hiện nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo.

Là một trong những thôn có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua thôn Cây Quéo đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm số hộ nghèo. Ông Lý Văn Chiến, Phó trưởng thôn cho biết, hàng năm thôn đều xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác giảm nghèo. Phân công cán bộ, đoàn thể phụ trách các hộ nghèo trong kế hoạch giảm nghèo của năm để hỗ trợ giúp đỡ về kiến thức phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, thôn đã tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc: trâu, bò, dê, phát triển trồng cây vụ đông để nâng cao thu nhập. Do vậy tỷ lệ hộ nghèo của thôn đã giảm, trong đó có những hộ đã tự nguyện xin thoát nghèo.

Phát triển cây trồng chủ lực là một trong những biện pháp hiệu quả để phát triển kinh tế, giảm nghèo ở Hùng Đức

Ông Hoàng Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Đức cho biết: Toàn xã hiện có trên 2.200 hộ với gần 10 nghìn nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với mục tiêu giảm trên 100 hộ nghèo trong năm nay, xã đã rà soát các hộ nghèo và xây dựng kế hoạch giao các đoàn thể, các thôn phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo. Bên cạnh đó là hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, triển khai thực hiện tốt các dự án, chương trình hỗ trợ hộ nghèo.     

Xã cũng đã chú trọng thực hiện việc khai thác tiềm năng để phát triển các cây trồng, vật nuôi thế mạnh của địa phương. Trong đó tập trung cho việc trồng rừng, trồng chè và cây ăn quả, chú trọng trồng bưởi…

Bằng những giải pháp cụ thể, xã Hùng Đức đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững./.

PV

Tin cùng chuyên mục