Thái Sơn đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019, hiện nay xã Thái Sơn đã và đang thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời ...

Cách giảm nghèo ở Thành Long

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Thành Long đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh ...

Xem nhiều

Tín dụng chính sách góp phần cùng các hộ gia đình thoát nghèo

Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã trở thành người đồng hành tin cậy của bà con nhân dân, hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, góp phần nâng cao ...

Người dẫn lối ở Minh Khương

Nhiều người lầm tưởng, Mai Văn Phi, Giám đốc Hợp tác xã nông sản sạch Minh Khương (Hàm Yên) thuộc thế hệ 7X. Là bởi trông anh rắn rỏi và khắc khổ, phong trần hơn so với tuổi 38 của mình. Sự khắc khổ ấy một phần do chính sự đau đáu, tâm ...