Hàm Yên sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tự phê bình và phê bình để khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Video không hợp lệ