MTTQ xã Bằng Cốc tổ chức Đại hội MTTQ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 27-28/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Cốc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Bằng Cốc đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Toàn cảnh Đại hội.

Gắn việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi đua do Mặt trận tỉnh và huyện phát động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã phối hợp giúp đỡ 73 hộ nghèo xóa nhà ở tạm, dột nát với kinh phí 3.510 triệu đồng từ nguồn phân bổ hỗ trợ của quỹ cấp trên, phát huy tốt và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã đã vận động ủng hộ trên 27 triệu đồng và tổ chức thăm hỏi trợ cấp ốm đau, tặng quà, thăm hỏi hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Các hoạt động chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện, phát động vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong nhiệm kỳ được  trên 24 triệu đồng để thăm hỏi các gia đình chính sách và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa của địa phương…

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Bằng Cốc tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, quan tâm phát huy quyền làm chủ, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả 6 chương trình hành động của UB.MTTQ Việt Nam xã Bằng Cốc  nhiệm kỳ 2024- 2029 đã đề ra.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển” Đại hội đã hiệp thương cử ra các ông bà tham gia ủy viên Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam và hiệp thương cử ra Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Cốc. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục