Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri

Thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Thường trực HĐND tỉnh, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động.

 


Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh nắm bắt nguyện vọng của người dân xã Yên Phú (Hàm Yên)
về việc sắp xếp, sáp nhập thôn.   Ảnh: Thủy Châu

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy và quản lý cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, công tác cải cách hành chính và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; 2 cuộc khảo sát về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân để tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND; thẩm tra 15 dự thảo Nghị quyết; 36 báo cáo cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Pháp chế coi trọng việc lắng nghe ý kiến, phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thông qua việc thực hiện tiếp xúc cử tri và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định, Ban Pháp chế đã tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Số lượng kiến nghị cử tri giảm dần qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri được nâng lên, đúng trọng tâm, nội dung vấn đề, được cử tri và nhân dân đồng thuận. 

Năm 2018, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát 5/7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh nội dung giải trình tập trung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, giao đất, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất, kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân bị thu hồi đất. Sau phiên giải trình, một số kiến nghị đã được tập trung giải quyết có kết quả: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 hộ gia đình đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên; việc tranh chấp đất sản xuất lâm nghiệp giữa một số hộ thôn Đồng Bèn 1, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương; giao đất ở cho hộ gia đình ở tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Sơn Dương...

Trong thời gian tới, Ban Pháp chế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Từng thành viên trong Ban thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu cơ quan dân cử; năng động sáng tạo trong công việc, chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri lên các cấp có trách nhiệm xem xét, giải quyết, xứng đáng là người đại biểu của dân, do dân, vì dân.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục